سوکت فابریک پراید کوییک ساینا تیبا

150,000 تومان

بوسیله این سوکت میتوان انواع دزدگیر را به صورت فابریک بر روی خودروهای ( هم خانواده از نظر سیم کشی با پراید )  نصب نمود . .